Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

B​io Vann og Helse AS

- for bedre helse og miljø

H2FLOW

H2Flow™ er en magnet som festes på vanninntaket til huset. Studier over hele verden viser de fordelaktige effektene av magnetisert vann - ikke bare hos mennesker, men også dyr og avlinger ( les boka "Magnotherapy the pHacts" - nå også på norsk). Det inngår ingen kjemikalier i prosessen.

H2Flow kan:

- hindre kalkavleiringer

- redusere oppvarmingskostnader på olje, gass og elektrisitet

- holde dusjhoder, servanter og baderomsoverflater renere

- forlenge levetid på varmtvanns-beholdere, oppvaskemaskiner, vaskemaskiner, røropplegg osv.

- redusere bruken av vaskemidler